CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Výroba superčisté vody

I my jsme součástí moderního světa špičkových technologií a zařízení.

Hamzovo dialyzační centrum (HDC) disponuje jedinečným zařízením pro výrobu superčisté vody, aby tak zajistilo maximální bezpečnost svým pacientům.

Společnost Centec (člen skupiny firem spolupodílejících se na zřízení HDC) je dodavatelem zařízení na úpravu vody pro dialýzu s aplikací nejnovějších světových technologií.

Úpravna vody pro dialýzu pomocí reverzní osmózy (RO), s předúpravou vstupní vody hrubou a jemnou filtrací a dechlorací, je vybavena prostředky pro horkou sterilizaci smyčky i membrán.

Vlastní RO je dvoustupňová, pro zajištění superčisté vody, pro horkou sterilizaci, s kontrolou kvalitativních parametrů permeatu pomocí měření vodivosti. Distribuční smyčka udržuje automaticky tlak a průtok permeatu na nastavených parametrech a je optimalizovaná k redukci provozních nákladů. Sterilizace je prováděna automaticky v plánovaných intervalech mimo provoz dialyzačního centra.

Systém je vybaven vzdálenou správou, monitorováním a archivací dat pro neustálý přehled o provozním stavu.

Pro zajištění maximální bezpečnosti Hamzovo dialyzační centrum zajišťuje pravidelný monitoring – mikrobiologické a chemické rozbory přední laboratoří v ČR prostřednictvím akreditovaných zkoušek, prováděných plně kvalifikovanými a zkušenými analytiky. Naše smluvní laboratoř je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP/GMP), vydaného SÚKL.

zpět nahoru