CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Unikátní projekt

Otevření „Hamzova dialyzačního centra“ v areálu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži

Dne 25.9.2014 bylo slavnostně otevřeno nové moderní dialyzační centrum v areálu Hamzovy odborné léčebny v Luži. Projekt vybudování Hamzova dialyzačního centra vznikl v úzké spolupráci společnosti ČAD České aliance pro dialýzu s.r.o. (zřizovatel a provozovatel Hamzova dialyzačního centra) a Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé p.o.

Cílem společného projektu privátní společnosti ČAD České aliance pro dialýzu a státní organizace Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé je vytvoření superspecializovaného dialyzačního a rehabilitačního centra pro dialyzované pacienty z celé České republiky. V systému zdravotní péče je tento projekt unikátním projektem, který dosud nebyl v ČR nikdy realizován.

Klíčovým programem Hamzova dialyzačního centra je zajištění dialyzační péče pro dialyzované pacienty, kteří mají zároveň indikovanou léčebnou rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně a také pro dialyzované pacienty z blízkého okolí. K tomuto účelu byl zřízen dialyzační sál s 10 lůžky.

Pro tyto pacienty Hamzovo dialyzační centrum ve spolupráci s odborníky Hamzovy odborné léčebny a externisty, včetně specialistky pro fyzioterapii dialyzovaných pacientů, PhDr. Andrey Mahrové, Ph.D., připravilo speciální program individuálně prováděné a řízené rehabilitační péče pro dialyzované pacienty.

Pro rodinné příslušníky dialyzovaných pacientů s indikovanou léčebně-rehabilitační péčí je připravena nabídka rekondičně-rekreačních pobytů přímo v Hamzově odborné léčebně (případně v okolních ubytovacích zařízeních), s možností využití veškerých léčebných nebo wellness procedur.

Dialýza bude probíhat ve dvou směnách. Součástí programu péče o dialyzované pacienty je, kromě poskytování řízené individuální rehabilitační péče, rovněž nabídka provádění 8-hodinové noční dialýzy, podle vzoru SRN, vhodné zejména pro mladé pacienty v produktivním věku, čekající na transplantaci (není chápána jako třetí směna).

Další z hlavních priorit HDC je aktivní spolupráce s Transplantačním centrem při Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Současně se zahájením provozu Hamzova dialyzačního centra byla otevřena nefrologická ambulance a pro indikované pacienty i ambulance peritoneální dialýzy.

Cílem personálu dialýzy je, mimo jiné, optimalizace dopravy sanitními vozy, resp. čekání na sanitu do 15 minut pro každého pacienta.

Nabídka služeb dialyzovaným pacientům je rozšířena i o nabídku programu rekreační dialýzy. Rekreačním pacientům z celé České republiky a jejich rodinným příslušníkům nabízí Hamzovo dialyzační centrum rovněž speciální rekondičně-rekreační pobyty se všemi dostupnými léčebnými i wellness procedurami v Hamzově odborné léčebně, s využitím ubytovacích kapacit přímo v Hamzově léčebně nebo v okolních ubytovacích zařízeních. K tomuto účelu byl zřízen druhý dialyzační sál s 5 lůžky.

Program rekreační dialýzy bude postupně rozšířen a nabízen i pacientům ze zahraničí, zejména Slovenska, Polska a Německa.

Hamzovo dialyzační centrum disponuje vybavením na nejvyšší evropské úrovni a svým zázemím je připraveno zajistit dialyzovaným pacientům maximální pohodlí a komfort v průběhu dialýzy tak, aby byl splněn základní cíl – poskytování nadstandardní péče dialyzovaným pacientům, zvýšení jejich kvality života, zlepšení sebeobslužnosti a snížení počtu dnů hospitalizací.

Navíc, Hamzovo dialyzační centrum s ohledem na své umístění v rozsáhlém areálu Hamzova parku a arboreta přímo vybízí k realizaci projektu poskytování nadstandardních služeb v oblasti dialýzy, rehabilitace a případné rekreace s možností pobytu s rodinnými příslušníky a umožňuje tak změnit ryze léčebný pobyt na společný léčebně-rodinný pobyt s pozitivním dopadem nejen na fyzické, ale i na duševní zdraví pacientů.

Slavnostní otevření Hamzova dialyzačního centra
Hamzovo dialyzační centrum
Interiér centra
zpět nahoru