CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Spolupráce s Hamzovou léčebnou

Děkujeme Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži za spolupráci na našem společném projektu.

Zvláštní poděkování patří řediteli Hamzovy odborné léčebny, panu MUDr. Václavovi Volejníkovi, CSc.

Děkujeme a věříme, že náš projekt brzy dovrší finální realizace - zřízení Hamzova rehabilitačního centra pro dialyzované pacienty.

Vítejte na stránkách Hamzovy odborné léčebny: www.hamzova-lecebna.cz

zpět nahoru