CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Rehabilitační péče

První a unikátní projekt s centralizací zdravotní péče v České republice.

Jedinečné a dosud nerealizované propojení speciální rehabilitační péče pro dialyzované pacienty s indikovanou rehabilitační péčí, včetně stavů po těžkých operačních výkonech a výkonů chronické dialýzy na jednom místě.

Náš cíl v rehabilitační péči

Našim cílem v rehabilitační péči o dialyzované pacienty je zpomalení procesu progresivních změn pohybového aparátu, spojeného s chronickým onemocněním ledvin a dialýzou, a zvýšení fyzické aktivity a tím i soběstačnosti těchto pacientů.

zpět nahoru