CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Pohybové aktivity dialyzovaných pacientů

Proč zařadit pohybové aktivity jako nefarmakologickou součást léčby dialyzovaných pacientů?

PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

Chronické selhání ledvin a pravidelný dialyzační program s sebou přináší řadu zdravotních komplikací, fyzických, psychických a sociálních omezení. Už samotná délka dialýzy - průměrně 4,5 hodin a její frekvence - průměrně 3 krát týdně je velice náročná. V pravidelném dialyzačním léčení (PDL) přibývá pacientů starších 65 let. U seniorů v PDL je žádoucí zachovat jejich dlouhodobou soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých.

Důvodů proč cvičit, ať už během dialýzy nebo mimo ni, je hned několik.

Při času stráveném na dialýze v nečinnosti dochází fyziologicky k poklesu tělesné aktivity. Během dialyzační léčby dochází ke snížení fyzické kondice až na 50 - 60 % populačních norem. Se sníženou fyzickou kondicí jsou spojeny poruchy svalové funkce – úbytek svalové hmoty a pokles svalové síly, zejména v oblasti svalstva pánve a dolních končetin; dochází k úbytku množství aktivní svalové hmoty a k nárůstu množství neaktivní tukové hmoty. Svalová síla je limitem soběstačnosti. Čím slabší jedinec je, tím méně se pohybuje a svaly ještě více ochabují a tělo chřadne, či naopak se v těle ukládá více tuku a jedinec přibírá na váze. Svalová síla se snižuje, oslabuje se činnost kardiovaskulárního systému, dýchacího systému (nedostatečná výměna O2 a CO2 v plicích), únava během pohybu nastupuje rychleji, je snižována kloubní pohyblivost, atd. U některých jedinců tento proces dospěje až do ztráty soběstačnosti, mobility a vzniku závislosti na pomoci druhých. Stoupají finanční náklady na ošetřovatelský proces.

Pravidelné cvičení během dialýzy a mimo ni zajistí anebo udrží stále dobrou kloubní pohyblivost, svalovou pružnost a ohebnost, svalovou sílu a vytrvalost, pohybovou koordinaci a fyzickou výkonnost. Jsou to tělesné komponenty, které jsou nezbytné pro zachování funkční soběstačnosti s redukcí závislosti na pomoci druhé osoby. Pravidelný pohyb přispívá k pozitivnímu psychickému naladění a lepší kvalitě života.

Posilovna
Ergoterapie - keramická dílna
Hipoterapie
zpět nahoru