CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Profil osobisty PhDr. Mahrová, Ph.D.

PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

1999 - tytuł Mgr w dziedzinie Fizjoterapia, specjalizacja Choroby wewnętrzne i cywilizacyjne, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Karola w Pradze.

2006 - tytuł Ph.D. w dziedzinie Kinantropologia - Biomedycyna, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Karola w Pradze.

2006 - tytuł PhDr. w dziedzinie Kinantropologia - Filozofia, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Karola w Pradze.

2000 - 2003 - stypendia i pobyty badawcze na uniwersytetach niemieckich (Berlin, Drezno, Konstancja, Jena) z ukierunkowaniem na niemiecką terminologię medyczną, praktykę w ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych, specjalistyczny staż w klinice dializ Kuratorium fur Dialyse Dr. Krause w Berlinie, zaznajomienie się z koncepcją programów ruchowych dla pacjentów dializowanych.

Od 2001 roku pracuje jako asystent specjalistyczny w Laboratorium Motoryki Sportowej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze. W ramach działalności laboratorium zajmuje się testami motorycznymi, spirometrią wysiłkową, analizą składu ciała, programami żywieniowymi, analizą kinezjologiczną i zaleceniami dla układu mięśniowo-szkieletowego, niwelacją zaburzeń równowagi mięśniowej.

2002 - 2005 - praktyka specjalistyczna w zakresie Fizjoterapii na Oddziale Rehabilitacji Profilaktycznej i Zdrowotnej CLINICUM a.s. Praga 9.

Od 1999 roku aktywnie zajmuje się tematem możliwości aktywności fizycznej dializowanych pacjentów, tematem ćwiczeń podczas hemodializy, wpływu aktywności fizycznej na stan układu mięśniowo-szkieletowego i układu krążenia, jak również tematem jakości życia dializowanych pacjentów.

Od 2008 roku aktywnie współpracuje z Kliniką Nefrologii i Centrum Transplantacji IKEM w Pradze w ramach badań ukierunkowanych na wpływ interwencji fizycznej i żywieniowej u chorych po przeszczepie nerki.

Od 2008 roku aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pacjentów Dializowanych i Pacjentów po Przeszczepie (Společost dialyzovaných a transplantovaných jedinců (SpoIDaT) w Pradze. Organizowanie regularnych ćwiczeń dla pacjentów dializowanych i po przeszczepach oraz dla członków ich rodzin. Dwa razy w roku prowadzi pobyty rekondycyjne dla pacjentów dializowanych i po przeszczepach w Pensjonacie Pastviny w Górach Orlickich.

Aktywnie występuje na konferencjach i publikuje specjalistyczne artykuły i monografie zajmujące się problematyką ruchu i wysiłku fizycznego pacjentów dializowanych i po przeszczepach.

Od 2014 roku aktywnie współpracuje z Czeskim Sojuszem na rzecz Dializ w Centrum Dializ Hamzy w Szpitalu Uzdrowiskowym Hamzy w Lužy.

PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
powrót w górę