CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Produkcja superczystej wody

Również my jesteśmy częścią nowoczesnego świata czołowych technologii i urządzeń.

Centum Dializ Hamzy (HDC - Hamzovo dialyzačí centrum) dysponuje unikatowym urządzeniem do produkcji superczystej wody, by zapewnić swoim pacjentom możliwie najwyższe bezpieczeństwo.

Spółka Centec (członek grupy firm współuczestniczących w powstaniu HDC) jest dostawcą urządzenia do uzdatniania wody do dializy z wykorzystaniem najnowszych, światowych technologii.

Uzdatniacz wody do dializy z pomocą odwróconej osmozy (RO), z uzdatnianiem wstępnym wody za pomocą filtracji dwustopniowej i odchlorowaniem został wyposażony w środki do sterylizacji pętli i błon.

Sam RO jest dwustopniowy, by zapewniał superczystą wodę do sterylizacji na gorąco, z kontrolą jakości parametrów permeatów przez pomiar przewodnictwa. Pętla dystrybucyjna automatycznie utrzymuje ciśnienie i przepływ permeatów zgodnie z ustawionymi parametrami, zoptymalizowanymi w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych. Sterylizacja odbywa się automatycznie w regularnych odstępach czasu, gdy centrum dializ jest zamknięte.

System wyposażono w zdalne sterowanie, możliwość monitorowania i archiwizacji danych, które zapewniają stałe informacje o stanie roboczym.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Centrum Dializ Hamzy zapewnia regularny monitoring - analizy mikrobiologiczne i chemiczne z wiodących laboratoriów w Republice Czeskiej, które wykonują akredytowane badania przeprowadzane przez w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych analityków. Nasze laboratorium partnerskie posiada certyfikat dobrych praktyk produkcyjnych (GMP), wydany przez SÚKL.

powrót w górę