CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Dane do faktury ČAD

Dane do faktury ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o.

ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o.

Siedziba spółki:
Pekařská 601/8
155 00 Praha 5 – Jinonice

T 257 084 304

IČ 27457761
DIČ CZ27457761

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, akta 114245.
Data wpisu: 23.05.2006 r.

Dane bankowe:
Komerční banka, a.s.
Numer rachunku:
CZK 107-7762640217/0100
IBAN CZ8601000001077762640217
BIC / SWIFT code KOMBCZPPXXX

EUR 115-0065330297/0100
IBAN CZ6701000001150065330297
BIC / SWIFT code KOMBCZPPXXX

Lokalizacja:

Centrum Dializ Hamzy (Hamzovo dialyzačí centrum)
(na terenie Szpitala Uzdrowiskowego Hamzy dla dzieci i dorosłych).
Košumberk 96
538 54 Luže

powrót w górę