CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Aktywność fizyczna dializowanych pacjentów

Dlaczego warto wdrożyć aktywność fizyczną jako część terapii niefarmakologicznej dializowanych pacjentów?

PhDr. Andrea Mahrová, PhD

Przewlekła niewydolność nerek i regularny program dializ niesie ze sobą szereg komplikacji zdrowotnych oraz ograniczeń fizycznych, psychicznych i społecznych. Już sam czas trwania dializy - średnio 4,5 godziny oraz częstotliwość - średnio 3 razy na tydzień jest znacznym obciążeniem. Zwiększa się liczba pacjentów regularnie dializowanych (PDL) w wieku powyżej 65 lat. W przypadku seniorów w ramach PDL konieczne jest zachowanie ich długoterminowej samowystarczalności i niezależności od pomocy innych.

Powodów, dla których warto ćwiczyć już podczas dializy lub poza nią, istnieje kilka.

Podczas czasu spędzonego bezczynnie na dializie fizjologicznie obniża się aktywność fizyczna. Podczas leczenia dializą dochodzi do obniżenia kondycji fizycznej o 50-60% norm populacyjnych. Z ograniczoną sprawnością fizyczną związane są zaburzenia funkcji mięśni - utrata masy mięśniowej i spadek siły mięśni, zwłaszcza w zakresie mięśni miednicy i kończyn dolnych, dochodzi także do utraty aktywnej masy mięśniowej i zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej. Siła mięśni limituje samowystarczalność. Im słabszy pacjent, tym mniejsza jest aktywność ruchowa, mięśnie słabną jeszcze bardziej, ciało marnieje lub odkłada się w nim więcej tłuszczu, co powoduje przyrost wagi. Siła mięśni obniża się, słabnie aktywność układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego (niewystarczająca wymiana O2 i CO2 w płucach), zmęczenie podczas ruchu pojawia się szybciej, zmniejsza się ruchomość stawów, itp. W przypadku niektórych osób proces ten postępuje aż do utraty samowystarczalności, mobilności i powstania zależności od pomocy innych. Pociąga to za sobą wzrost kosztów finansowych procesu opieki.

Regularne ćwiczenia podczas dializy i poza nią zapewnią lub pomogą utrzymać dobrą ruchomość stawów, sprężystość i elastyczność mięśni, siłę mięśni i wytrzymałość, koordynację ruchową i sprawność fizyczną. Są to elementy fizyczne niezbędne do utrzymania samowystarczalności, zmniejszając uzależnienie od pomocy innych. Regularne ćwiczenia przyczyniają się do pozytywnego nastroju psychicznego i lepszej jakości życia.

Siłownia
Ergoterapia - warsztaty ceramiki
Hippotherapy
powrót w górę