CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Osobní profil PhDr. Mahrové, Ph.D.

PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

1999 - titul Mgr. v oboru Fyzioterapie, specializace Interní a civilizační choroby, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze.

2006 - titul Ph.D. v oboru Kinantropologie - Biomedicína, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze.

2006 - titul PhDr. v oboru Kinantropologie - Filozofie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze.

2000 - 2003 - opakované stipendijní studijní pobyty na německých univerzitách (Berlín, Drážďany, Kostnice, Jena) se zaměřením na německou lékařskou terminologii, praxi ve sportovně-rehabilitačních centrech, odborná stáž na dialyzační klinice Kuratorium fur Dialyse Dr. Krauseho v Berlíně, seznámení se s koncepcí pohybových programů pro dialyzované jedince.

Od 2001 působí jako odborná asistentka Laboratoře sportovní motoriky, UK FTVS v Praze. V rámci činnosti laboratoře se zabývá motorickými testy, zátěžovou spiroergometrií, analýzou tělesného složení, výživovými programy, kineziologickou analýzou a následným doporučením pohybového režimu, kompenzace svalových dysbalancí.

2002 - 2005 - odborná praxe ve Fyzioterapii na oddělení Preventivní a léčebné rehabilitace CLINICUM a. s. Praha 9.

Od roku 1999 se aktivně věnuje tématu možností pohybových aktivit dialyzovaných pacientů, cvičení při hemodialýze, vlivu fyzické aktivity na stav pohybového a kardiorespiračního systému a kvalitě života dialyzovaných jedinců.

Od roku 2008 aktivní spolupráce s Klinikou Nefrologie Transplantcentra IKEM v Praze v rámci výzkumů zaměřených na vliv pohybové a nutriční intervence u pacientů po transplantaci ledviny.

Od roku 2008 aktivní spolupráce se Společností dialyzovaných a transplantovaných jedinců (SpolDaT) v Praze. Organizace pravidelných cvičebních jednotek pro D a T pacienty a jejich rodinné příslušníky. Dvakrát ročně vedení rekondičních pobytů pro D a T jedince v penziónu Pastviny v Orlických horách.

Aktivně vystupuje na konferencích a publikuje odborné články a monografie věnující se problematice pohybu a zátěže u dialyzovaných a transplantovaných pacientů.

Od roku 2014 aktivní spolupráce s Českou aliancí pro dialýzu v Hamzově dialyzačním centru v areálu Hamzovy odborné léčebny v Luži.

PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
zpět nahoru