CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Odborný personál

Hamzovo dialyzační centrum (HDC) disponuje v oblasti poskytování zdravotnických služeb vyškoleným personálem k poskytování speciální rehabilitační péče dialyzovaným pacientům pod vedením PhDr. Andrey Mahrové, Ph.D., která je našim supervizorem jak pro vybrané fyzioterapeuty z Hamzovy odborné léčebny, tak pro zdravotní sestry z HDC.

Dialyzovaným pacientům se v oblasti nefrologie a rehabilitace tak dostane té nejlepší, komplexní a komfortní péče.

zpět nahoru