CAD

Česká aliance pro
dialýzu

ČAD Czech alliance for dialysis

Czech alliance for dialysis (ČAD - Česká aliance pro dialýzu)

ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o.
Pekařská 601/8
155 00 Praha 5 - Jinonice
Map

Contact us:
info@cad-dialyza.cz

Ing. Helena Mikušová
Managing Director
M + 420 724 115 014
T + 420 469 325 384
E mikusova@cad-dialyza.cz

RNDr. Hubert Koukol
Managing Director

back to top