CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Co je to dialýza

Dialýza je proces, při němž jsou z těla odstraněny odpady metabolismu, které jsou u zdravého člověka odstraňovány pomocí ledvin.

Tento proces není léčbou, neboť nemocné ledviny nijak neléčí, ale bezprostředně život zachraňující výkon, bez něhož by člověk s nefunkčními ledvinami zemřel. Správně prováděná dialýza spojená s dodržováním patřičné životosprávy (hlavně diety) však umožňuje dobrou kvalitu života nemocných.

Základní techniky provádění dialýzy

Hemodialýza (HD)

Hemodialýza je proces, při němž je krev pacienta vyčištěna pomocí speciálního hemodialyzačního přístroje (tzv. umělá ledvina). Tento proces, který se opakuje obvykle třikrát týdně a trvá čtyři až pět hodin, se provádí v ambulantních dialyzačních střediscích.

Hemodialýza využívá mechanismu difuze, tedy přechodu rozpuštěných látek přes polopropustnou membránu. Membrána odděluje krev od dialyzačního roztoku. Nežádoucí látky s vysokou koncentrací v krvi přecházejí do prostředí s nižší koncentrací, tedy do dialyzačního roztoku. Takto se z krve odstraňují látky tvořené malými molekulami (močovina, kreatinin atd.) a zároveň nadbytečné tekutiny z krevního oběhu pacienta. Tyto složky přecházejí do dialyzačního roztoku a s ním poté odcházejí z dialyzačního přístroje do odpadu.

Hemodiafiltrace (HDF)

Čištění krve pacienta pomocí metody hemodiafiltrace se provádí pomocí speciálních dialyzačních přístrojů, stejných jako u metody HD. V poslední době, kdy počet výkonů prováděných metodou HDF celosvětově významně roste, se výrobci přizpůsobili tomuto trendu a vyvinuli speciální přístroje pro efektivní a pohodlné provádění metody HDF jak pro pacienta, tak pro obsluhující personál.

Hemodiafiltrace je kombinací hemodialýzy a hemofiltrace. K očišťování krve se užívá difuze, zajišťující účinné odstraňování nízkomolekulárních látek, a filtrace (jejíž objem přesahuje 20 litrů za proceduru), která odstraňuje i látky s větší molekulou. Dostupnost přístrojů, které jsou schopny připravovat náhradní roztok z dialyzačního koncentrátu a vody na místě bez nutnosti napojování velkoobjemových vaků, je důvodem rostoucí obliby této metody.

Kontinuální peritoneální dialýza (CPD)

Peritoneální dialýza je typ techniky, kdy se krev čistí uvnitř těla pacienta pomocí pobřišnice (peritonea). Do těla se přitom čtyřikrát až pětkrát denně přivádí speciální roztok (starý roztok se přitom vždy nahradí novým manuálně), který provádí čistění krve. Jedna výměna trvá i s přípravou kolem 30 minut. Není potřeba žádný speciální přístroj. U nás je tato metoda méně používaná (cca 8% pacientů) a podléhá přísné indikaci.

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)

Tato metoda peritoneální dialýzy se provádí pomocí speciálního přístroje nazývaného „cycler“ (sajkler). Výměny se provádí pouze v noci po dobu asi 10 hodin. Za tu dobu proběhne 4 nebo 5 úplných výměn nebo větší počet neúplných výměn – podle rozpisu dialýzy. Ráno se může všechna tekutina z břicha vypustit, jindy se napouští dialyzační tekutina i na den. Přesný počet výměn, typ roztoku a dobu doporučeného setrvání v břišní dutině určuje lékař. Jedná se o metodu II. volby pro pacienty, která opět podléhá přísné indikaci a je pro pojišťovny finančně značně náročná.

zpět nahoru