CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Co je cílem dialyzační péče v HDC ČAD

Cílem společnosti ČAD a Hamzova dialyzačního centra (HDC) je poskytovat špičkovou odbornou léčbu nemocným s chronickým onemocněním ledvin a udržet, a podle možností, i zvýšit kvalitu jejich života.

K tomu jsou lékaři a sestry HDC připraveni využívat diagnostické a léčebné metody podle nejnovějších doporučení s využitím nejmodernější zdravotnické techniky a špičkový zdravotnický materiál.

Pro zlepšení výsledků léčby je také cílem HDC komplexní informovanost nemocných s chronickým onemocněním ledvin a jejich rodinných příslušníků o možnostech náhradní léčby selhání ledvin:

  • chronická hemodialýza, hemodiafiltrace
  • peritoneální dialýza ruční, automatizovaná
  • transplantace ledviny
zpět nahoru