CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Centralizace zdravotní péče

Jste zdravotnické zařízení a potřebujete rehabilitační a zároveň dialyzační služby pro své pacienty?

Jste pacient a máte indikovanou rehabilitační péči a zároveň potřebujete dialýzu?

Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Košumberk 80
538 54 Luže

Mgr. Svatava Pinkasová, Kancelář centrální evidence pacientů
T +420 469 648 901
E pinkasova@hamzova-lecebna.cz


Hamzovo dialyzační centrum (HDC)

Košumberk 96
538 54 Luže

Ivana Martincová, vrchní sestra HDC
M +420 725 540 700
T + 420 469 325 383
E martincova@cad-dialyza.cz

MUDr. Vilém Chocholatý, MBA, vedoucí lékař HDC
M +420 725 540 689
E chocholaty@cad-dialyza.cz

Ing. Hana Janošová, Koordinátorka projektu HDC
M +420 601 565 978
T +420 456 325 384
E janosova@cad-dialyza.cz

zpět nahoru